Wij helpen uw risico's beheersen

Privacy Officer as a Service

Privacy heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Van zowel de pers, het publiek als de wetgever. Wetgeving met betrekking tot privacy is in een stroomverstnelling. Binnenkort moet u voldoen aan de zgn. GDPR en bent u bijvoorbeeld verplicht een Privacy Officer in dienst te hebben. Als u zelf niet de kennis en ervaring in huis hebt kan Rood Risicobeheersing u die leveren of helpen te ontwikkelen.