Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald dat voor het plaatsen van cookies actieve instemming van de internetgebruikers vereist is.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is ontworpen om degenen wiens gegevens verwerkt worden aan het roer te zetten en te ondersteunen bij het stellen van de eisen. Toch lijkt dat niet voor alle aspecten te zijn gelukt.