Actieve toestemming voor cookies vereist!

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald dat voor het plaatsen van cookies actieve instemming van de internetgebruikers vereist is.

Actieve toestemming voor cookies vereist! Read More »