Actieve toestemming voor cookies vereist!

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald dat voor het plaatsen van cookies actieve instemming van de internetgebruikers vereist is.