Wij helpen uw risico's beheersen

De Europese NIS2-richtlijn: Versterking van Cyberbeveiliging en Digitale Weerbaarheid

De Network and Information Security (NIS2)-richtlijn, opvolger van de oorspronkelijke NIS-richtlijn, is een belangrijke stap in het versterken van de digitale en economische weerbaarheid van Europese lidstaten.

Wat is de NIS2-richtlijn?

De NIS2-richtlijn, vastgesteld door de Europese Unie, heeft tot doel de cyberbeveiliging en weerbaarheid van essentiële diensten in EU-lidstaten te verbeteren. De Europese richtlijn gaat worden verankerd in Nederlandse wetgeving.

Enkele kernpunten zijn:

  1. Uitgebreidere reikwijdte: In tegenstelling tot zijn voorganger omvat de NIS2-richtlijn meer sectoren. Naast vitale infrastructuur vallen nu ook overheidsinstanties onder de verplichtingen.
  2. Strengere beveiligingsnormen: De richtlijn legt strengere eisen op aan organisaties om hun netwerk- en informatiesystemen te beschermen tegen cyberdreigingen.
  3. Meldingsvereisten voor incidenten: Bedrijven moeten beveiligingsincidenten onmiddellijk melden aan de autoriteiten.

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

De NIS2-richtlijn is van toepassing op sectoren die al onder de eerste NIS-richtlijn vielen, maar ook op enkele nieuwe sectoren. Een belangrijk verschil is dat nu ook de overheid onder de richtlijn valt.

Specifiek voor overheidsinstanties:

  • Essentiële entiteiten: Onderdelen van de centrale overheid vallen onder de NIS2-richtlijn als essentiële entiteiten. Lokale overheden worden door de lidstaten zelf aangewezen.
  • Uitzonderingen: Overheidsinstanties die vooral activiteiten uitvoeren op het gebied van nationale veiligheid, openbare veiligheid, defensie of rechtshandhaving zijn uitgesloten. Denk aan veiligheidsregio’s en de politie.

Versterking van cybersecurity

De komst van de NIS2-richtlijn draagt bij aan Europese harmonisatie en een hoger niveau van cybersecurity bij bedrijven en organisaties. Het is een cruciale stap om onze samenleving en economie te beschermen tegen de toenemende dreigingen.

Kortom, de NIS2-richtlijn is bedoeld om de digitale veiligheid te waarborgen en de weerbaarheid van Europa te vergroten. Wees je bewust van de verplichtingen en werk proactief aan een veiliger digitale omgeving!

Wij helpen!

Gerelateerde diensten
Cloud Risico Analyse
Awareness Campagne
IT Risk Assessment
Recente artikelen
SBOM startersgids

SBOM is een afkorting voor ‘Software Bill Of Materials’. Het is een lijst van componenten die een (cloud-) leverancier gebruikt

Lees meer »
Gegevens gegijzeld? Wat nu?

Ransomware of gijzelsoftware is een door hackers gebruikt chantagemiddel op internet. Letterlijk vertaald betekent ransom: losgeld. Ransomware is software die

Lees meer »